Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen Tam Tasdik ve KDV iadesine ilişkin raporları elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilecektir.

13.11.2019 tarihinde yayımlanan 1 Sıra No.lu “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirküler” ile 1 Sıra Nolu “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ” çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilebileceği, 01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilebileceği belirtildiğinden, 15.11.2019 tarihinden itibaren tüm YMM KDV İadesi Tasdik Raporları da elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilebilecektir.

YMM raporlarının Internet Vergi Dairesi üzerinden gönderilmesi işlemindeki kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.