YMM Raporları Hazırlama Aracı

Gelir Vergisi Beyannamesi

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi amacıyla hazırladığımız programımızı kullanabilirsiniz.

KDV İadeleri

Katma Değer Vergisi İade Raporu Hazırlama Aracımız sayesinde raporlarınızı düzenleyebilir, Karşıt İnceleme Tutanaklarınızı veya Bilgi İsteme Yazılarınızı gerek excel dosyasından gerekse edefterden yararlanarak hazırlayabilirsiniz.

Tam Tasdik Raporları

YMM Raporları üretiminde, E-Beyanname (ebyn) sistemindeki , Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında üretilen dosyalardan PDF ve XML uzantılı olanları burada kullanmaktayız.

E-Defter Dosyaları

Karşıt İnceleme Tutanakları hazırlanırken veya E-Defter görüntülenirken, Büyük Defter kaydını içeren "6900266993-201809-K-000000.xml gibi içerisinde "K" harfi bulunan XML dosyası sisteme girilmelidir.